Turizam je danas vrlo popularna aktivnost, a podrazumijeva sve vrste putovanja koja su ograničenog roka i odvijaju se u poslovne ili osobne svrhe.

Riječ turizam etimološki potječe od staroengleske riječi turian, latinske tornare i  grčke tornos koje označavaju kretanje u krug, odnosno vraćanje na polazišnu točku.

turisti uzivaju u pogledu
U povijesti je bio privilegija isključivo bogatijeg društvenog sloja. Već su u Rimsko doba postojala obalna odmarališta za bogatije.

Putovanja iz razonode drugih društvenih slojeva vide početak u britanskoj Industrijskoj revoluciji, kada se počinju promicati u svrhu povećanja radno sposobnog stanovništva. U to doba nastaju prve turističke agencije i rađa se temelj turizma kakvog poznajemo danas.

Turizam je danas vrlo značajan i važna komponenta gospodarstva mnogih zemalja, a iz godine u godine se još više razvija. On je vrlo važan izvor prihoda za mnoge zemlje.

Njegove su funkcije još, osim već navedene ekonomske, i društvene, jer turizam pridonosi obogaćivanju čovjekovog iskustva, pa tako i njegovih spoznaja, kulture, vještina.

razglednice na štandu

Turizam u svijetu

Ubrzani razvoj tehnologije, informatizacije i globalizacije mijenja turističke trendove i ponudu. S obzirom na njegovu rasprostranjenost i širinu, dijelimo ga na nekoliko osnovnih vrsta i oblika.

Svjetska turistička organizacija (UNWTO) turizam dijeli na:

  • Domaći: turistička putovanja unutar domicilne zemlje
  • Receptivni: boravak turista ne-rezidenata u promatranoj zemlji
  • Emitivni: turistička putovanja rezidenata u druge zemlje
  • Interni: kombinacija domaćeg i receptivnog turista
  • Nacionalni: turistička putovanja domicilnog stanovništva u zemlji i inozemstvu
  • Međunarodni: kombinacija receptivnog i emitivnog turizma
  • Intra regionalni: sva turistička putovanja stanovnika jedne zemlje određene regije u drugu zemlju te iste regije
  • Inter regionalni: turistička putovanja stanovnika jedne zemlje određene regije u zemlju druge regije

Ipak, u teoriji ga dijelimo na masovni i održivi, ali i na niz specifičnih oblika s obzirom na tržišnu nišu, kao na primjer lovni, zdravstveni, ruralni i mnoge druge.

Ove podjele ukazuju na činjenicu koliko je turizam sveprisutan i zaista je danas teško zamisliti svijet bez njega.

Covid pandemija dala nam je sliku svijeta bez turizma. Međutim, dokle god postoji čovjekov poriv za putovanjima i otkrivanjem nepoznatog, trendovi turizma će se mijenjati i prilagođavati turističkim afinitetima.

Ako Vas zanimaju poslovi u turizmu, posjetite ovaj link.

Categories: Posts